Πανευρωπαϊκή Εκστρατεία Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας 2020-2022 “Μειώστε την καταπόνηση”

H ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Σ.Ε.Τ.Ε.Ε.) 
και Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΣΤΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ, 
Πανευρωπαϊκή Εκστρατεία Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας 2020-2022 “Μειώστε την καταπόνηση”
στο πλαίσιο της φετινής Ευρωπαϊκής Εβδομάδας για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία, η οποία υποστηρίζει τους στόχους της Πανευρωπαϊκής Εκστρατείας Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας 2020-2022, ( https://healthy-workplaces.eu ), με κεντρικό μήνυμα “Μειώστε την καταπόνηση” και βασικό αντικείμενο τη διαχείριση και πρόληψη των Μυοσκελετικών Παθήσεων (ΜΣΠ) που σχετίζονται με την εργασία.

Η τρίχρονη αυτή εκστρατεία αποσκοπεί στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των χώρων εργασίας τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα για τις ΜΣΠ, το διαχρονικά συνηθέστερα αναφερόμενο πρόβλημα υγείας στην εργασία σε όλο τον ευρωπαϊκό χώρο, το οποίο αποτελεί τη συχνότερη αιτία:

 

– απουσιασμού από την εργασία και λήψης αναρρωτικών αδειών,

– πρόκλησης ανικανότητας για εργασία,

– πρόωρης συνταξιοδότησης,

Οι σοβαρές αυτές επιπτώσεις, όχι μόνο υποβαθμίζουν την ικανότητα για εργασία και την ποιότητα ζωής των εργαζομένων σε προσωπικό επίπεδο, αλλά έχουν επίσης σημαντικά επιβαρυντικές συνέπειες για τις επιχειρήσεις/τους οργανισμούς, τα εθνικά συστήματα υγείας και ασφάλισης και τις εθνικές οικονομίες.
 
Συνημμένα θα βρείτε την πρόκληση και το πρόγραμμα της εκδήλωσης. 
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας Zoom.
 
ΠΡΟΣΟΧΗ !!!
Απαιτείται η εγγραφή σας, με τη διαδικασία που περιγράφεται στη συνέχεια.
Χρησιμοποιήστε τον ακόλουθο ηλεκτρονικό  σύνδεσμο για να εγγραφείτε στην εκδήλωση:

 
Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής σας, θα σας αποσταλεί αυτόματα μήνυμα με τον σύνδεσμο πρόσβασης στην τηλεδιάσκεψη.
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας και για την ενεργή συμμετοχή στις προσπάθειές μας για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των εργαζομένων και των επιχειρήσεων/οργανισμών της χώρας μας, με σκοπό τη διασφάλιση περισσότερο υγιών, ασφαλών και παραγωγικών χώρων εργασίας, παράλληλα με την καλλιέργεια και προαγωγή νοοτροπίας πρόληψης των κινδύνων για την Υγεία και Ασφάλεια στο εργασιακό περιβάλλον.
 
Με εκτίμηση,
 
εκ μέρους της Ο.Σ.Ε.Τ.Ε.Ε.
Δρ. Στοϊμενίδης Ανδρέας 
Πρόεδρος Ο.Σ.Ε.Τ.Ε.Ε., Γραμματέας ΥΑΕ ΓΣΕΕ
 
εκ μέρους του Εθνικού Εστιακού Πόλου ΥΑΕ
Δρ. Κωνσταντακόπουλος Γιάννης
Υπεύθυνος Εθνικού Εστιακού Πόλου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού EU-OSHA
Scroll to Top