ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΝΟΜΗ

Σύμφωνα με την παρουσα διάταξη καθορίζονται τα ειδικά μέτρα προστασίας εργαζομένων στην διανομή προϊόντων με μηχανή ή μοτοποδήλατο με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή με παροχή υπηρεσιών, και τα πιστοποιητικά και τα εγγραφα που θα πρέπει να τηρεί η επιχείρηση για το όχημα που χρεισιμοποιούν οι εργαζόμενοί της.

  1. εξοπλισμός εργασίας ( ΜΑΠ )
  2. νομιμοποιητικά έγγραφα οχήματος
  3. συντήρηση οχήματος
  4. κατάλληλη αδεια οδήγησης
  5. Μελέτη Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου

αφορά εργαζόμεμους με εξαρτημένη σχέση εργασίας και εργαζόμενους με παροχή υπηρεσιών σε ψηφιακές πλατφορμες.

πηγή: Υπουργείο Εργασίας

Ασφάλεια και Υγεία κατά τη διανομή και μεταφορά προϊόντων και αντικειμένων με μοτοποδήλατα ή μοτοσικλέτες.

Scroll to Top