Κλιματική Αλλαγή και Θερμική Καταπόνηση Εργαζομένων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

 

Πρόσκληση

Σας προσκαλούμε στην διαδικτυακή εκδήλωση

  «Κλιματική Αλλαγή και Θερμική Καταπόνηση Εργαζομένων»

Η θέση των εργαζομένων στην εποχή της κλιματικής αλλαγής και των εργαλείων διαχείρισης  

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης

την  ΠΕΜΠΤΗ, 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

μέσω του συνδέσμου:

 ώρα έναρξης 9:00 π.μ., (ώρα σύνδεσης 15′ πριν την ώρα έναρξης)

Scroll to Top