ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, Η ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙΡΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ –ΚΑΥΣΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ «ΚΛΕΩΝ»

 

Εκδόθηκε σήμερα, Τετάρτη 12 Ιουλίου 2023, από το  Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,  η Υπουργική Απόφαση (Αριθμ.65581) στην οποία αναφέρονται όλα τα έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων ιδιωτικού τομέα κατά τη διάρκεια του φαινομένου –καύσωνα με την ονομασία «ΚΛΕΩΝ».

Ανάμεσα στα μέτρα που περιλαμβάνει η Υπουργική Απόφαση είναι:

  1. Η  υποχρεωτική παύση εργασιών  σε περιοχές που ο κίνδυνος θερμικής καταπόνησης καθίσταται εξαιρετικά υψηλός  κατά το χρονικό διάστημα 12:00 -17:00
  2. Η  παροχή εξ αποστάσεως εργασίας με το σύστημα της τηλεργασίας  για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου
  3. Μέτρα για την οργάνωση του χρόνου εργασίας και διευκόλυνση των εργαζομένων κατά την τυχόν αλλαγή χρόνου προσέλευσης και αποχώρησης τους από την εργασία
  4. Τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων

Α. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Β. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Γ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Επαρκής φυσικός αερισμός ή εγκατάσταση τεχνητού αερισμού κατόπιν σχετικής μελέτης εξασφάλισης της ταχύτητας κυκλοφορίας του αέρα με μεθόδους όπως η δημιουργία φυσικών ρευμάτων, η χρήση ανεμιστήρων και η μηχανική προσαγωγή του αέρα με τη σύγχρονη απομάκρυνση του παλαιού.
– Τοπική απαγωγή του θερμού αέρα και των ρύπων από το πλησιέστερο, προς την πηγή
δημιουργίας τους, σημείο.
– Εγκατάσταση κλιματιστικών μηχανημάτων, κατόπιν σχετικής μελέτης, όπου είναι εφικτό.

5. Ειδικές προβλέψεις για υπαίθριες εργασίες και χορήγηση μέσων ατομικής προστασίας

– Τα μέτρα που μπορούν να προσδιοριστούν για να αντιμετωπιστεί τυχόν θερμική καταπόνηση των
εργαζομένων περιλαμβάνουν:
– Χορήγηση και χρήση κατάλληλου καλύμματος κεφαλής όπου δεν προβλέπεται χρήση
κρανών προστασίας, καθώς και προστατευτικών μέσων δέρματος.
– Διαμόρφωση/επιλογή σκιερού μέρους για διαλείμματα.
– Διαμόρφωση/επιλογή σκιερού μέρους ή κατασκευή κατάλληλων στεγάστρων για την
εκτέλεση των εργασιών, όπου αυτό είναι δυνατόν.

– Προγραμματισμός των εργασιών έτσι ώστε οι πλέον επιβαρυμένες (π.χ. εργασίες
ασφαλτόστρωσης) να γίνονται οι ώρες που οι θερμοκρασίες είναι χαμηλότερες.
– Μείωση της απασχόλησης ή/και παύση εργασιών κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ των
ωρών 12.00-17.00.
– Χορήγηση πόσιμου δροσερού νερού (10-15ο C).

Υπουργική Απόφαση για την αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων ιδιωτικού τομέα 

Οι Δείκτες Δυσφορίας ή θερμικής καταπόνησης εκφράζουν την ικανοποίηση ή μη του ανθρώπου από το περιβάλλον και τις επικρατούσες συνθήκες.

 

Scroll to Top