Παγκόσμια ημέρα για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία

ΠΡΟΒΛΕΨΗ , ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ

ΕΠΕΝΔΥΣΤΕ ΣΕ ΙΣΧΥΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΕ

Η πανδημία COVID-19 οδήγησε την ανθρωπότητα, τους εργοδότες, τους εργαζομένους  να αντιμετωπίσουν πρωτοφανείς προκλήσεις σε σχέση με τον ιό.

Οι αλλαγές που ήρθαν στον κόσμο της εργασίας αλλά και οι ανακατατάξεις όπως επίσης η αλλαγές στον τρόπο παροχής εργασίας αλλά και οι αλλαγές στις εργασιακές συνήθειες έφεραν πολλές επιπτώσεις στους εργαζόμενους.

Η Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία επικεντρώνεται σε στρατηγικές για την ενίσχυση των εθνικών συστημάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (OSH) για την οικοδόμηση ισχυρών συστημάτων Ασφάλειας και Υγείας, προκειμένου να αντιμετωπίσει κρίσεις τώρα και στο μέλλον, αντλώντας διδάγματα και εμπειρίες από τον κόσμο της εργασίας.

Η πανδημία έχει αγγίξει σχεδόν κάθε πτυχή του κόσμου της εργασίας, από τον κίνδυνο μετάδοσης του ιού στους χώρους εργασίας, έως τους κινδύνους ασφάλειας και υγείας στην εργασία (OSH) που έχουν προκύψει ως αποτέλεσμα μέτρων για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού.

Οι μετατοπίσεις σε νέες μορφές εργασιακών ρυθμίσεων, όπως η εκτεταμένη χρήση της τηλεργασίας, ο ψηφιακός μετασχηματισμός καθώς και η ψηφιακές τεχνολογίες έχουν παρουσιάσει πολλές ευκαιρίες για τους εργαζόμενους, αλλά επίσης ενέχουν δυνητικούς κινδύνους OSH.

Πρωταρχικό μέλημα όλων μας πρέπει να είναι η πρόληψη των κινδύνων που θα εμφανιστούν λόγω των νέων μορφών εργασίας. Η πρόληψη των μυοσκελετικών παθήσεων καθώς και  των ψυχοκοινωνικών κινδύνων και ειδικότερα της βίας, κινδύνων που φάνηκαν πιο έντονα σ΄ αυτό τον ιδιαίτερο καιρό της Πανδημίας Covid19 λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που δυναμικά διανύουμε.

ΧΡΥΣΆΝΘΗ Ι. ΛΕΒΕΝΤΑΚΗ

Αντιπρόεδρος ΣΤΑΕ

Γενική Διευθύντρια Υγείας και Ασφάλειας Ι.Δ.Α.Φ

Υπ. Ομάδας Εργασίας Υγιεινής & Ασφάλειας Εργασίας ​Γραμματείας Παραγωγικών τομέων​ ΝΔ

#DayOfMourning #safety #health #healthandsafety #mentalhealth #wellness #wellbeing #mentalhealthawareness #safetyculture #safeday2021 #Παγκόσμια_ημέρα_Υγεία_Ασφάλεια_στην_Εργασία #ΙΣΧΥΡΑ_ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ_ΑΥΕ #ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ_ΚΡΙΣΕΩΝ#crisesmanagement 

Scroll to Top