ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Παρόλο που ο μισός και παραπάνω παγκόσμιος πληθυσμός  αντιπροσωπεύεται από γυναίκες και κορίτσια εξακολουθούν να κινδυνεύουν να υποστούν βίαιη συμπεριφορά, παρενόχληση στην εργασία, στο σχολείο,  αλλά και σε άλλους χώρους, εκφοβισμό, ενδοοικογενειακή βία και το μοναδικό αίτιο για αυτή την συμπεριφορά είναι ότι είναι γυναίκες.

Η πανδημία μπορεί να επιδεινώσει και άλλες μορφές βίας κατά των γυναικών, όπως η βία κατά των γυναικών που εργάζονται στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, των μεταναστριών ή των οικιακών βοηθών.

Η βία κατά των γυναικών, όσο συνεχίζεται, δεν μπορούμε να ισχυριζόμαστε ότι κάνουμε ουσιαστική πρόοδο προς την ισότητα, την ανάπτυξη και την ειρήνη»

Ο ορισμός της βίας κατά των γυναικών αντιστοιχεί στον ορισμό που υιοθετήθηκε το 1995 στην 4η Παγκόσμια Διάσκεψη Γυναικών και αναφέρεται στις παραγράφους 113 και 118 της Πλατφόρμας Δράσης του Πεκίνο (*).

Ο όρος «βία κατά των γυναικών» περιλαμβάνει κάθε πράξη βίας που στηρίζεται στο φύλο και έχει ως αποτέλεσμα ή είναι δυνατό να έχει ως αποτέλεσμα, την σωματική, σεξουαλική ή ψυχολογική βλάβη ή πόνο για τις γυναίκες, συμπεριλαμβανομένων των απειλών τέτοιων πράξεων, τον εξαναγκασμό ή την αυθαίρετη στέρηση της ελευθερίας είτε αυτό προκύπτει στην δημόσια είτε στην ιδιωτική ζωή(παρ. 113).

Οι γυναίκες και τα κορίτσια σε όλο τον κόσμο δεν πρέπει να σωπαίνουν ούτε οι εμπειρίες τους να περνούν απαρατήρητες. Οι γυναίκες δεν θα κερδίσουν ποτέ την αξιοπρέπειά τους μέχρι να προστατευθούν τα ανθρώπινα δικαιώματά τους. Τα δικαιώματα των γυναικών είναι ανθρώπινα δικαιώματα.

Χρειάζεται ανάληψη παγκόσμιας δράσης με σκοπό την αύξηση της ευαισθητοποίησης και την ανταλλαγή γνώσεων για τη στήριξη της ανάπτυξης  πρακτικών μέτρων που αποκοπούν στην καταπολέμηση της έμφυλης βίας.

Σύμφωνα με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου το 2019 για την κύρωση της Σύμβασης για την Βία και την Παρενόχληση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας στο αρθρο 153 §1 και το αρθρο 157 §3 η Ένωση υποστηρίζει και συμπληρώνει τις δραστηριότητες των κρατών μελών όσον αφορά τη βελτίωση του περιβάλλοντος εργασίας με σκοπό την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων και της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών όσον αφορά τις ευκαιρίες στην αγορά εργασίας και τη μεταχείριση στην εργασία, καθώς και τη θέσπιση μέτρων για τη διασφάλιση της εφαρμογής της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης.

Με τον πρόσφατο εργασιακό νόμο κυρώθηκε η Σύμβαση 190 της ILO για την προστασία για την εξάλειψη της βίας και της παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας.

Σύμφωνα με το νέο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2021-2025 είναι η άμεση προτεραιοποίηση της ισότητας των φύλων με δέσμευση, ρεαλιστικά μέτρα και δράσεις που εξαλείφουν τη βία κατά των γυναικών, αλλά και προωθούν την αναγκαία ουσιαστική ισότητα των φύλων σε όλα τα επίπεδα.

Πληροφορίες και βοήθεια μπορούν να λάβουν όσες και όσοι το επιθυμούν χρησιμοποιώντας δωρεάν την γραμμή sos15900 στέλνοντας e-mail στο sos15900@isotita.gr, καθώς και μέσα από την ιστοσελίδα metoogreece.gr.

Πηγή:  https://ec.europa.eu

https://www.ilo.org

https://ypergasias.gov.gr

https://unric.org

Scroll to Top