Παγκόσμια ημέρα για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία 28-4-2023

 • H 28η Απριλίου έχει καθιερωθεί ως η Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία. Με αφορμή την ημέρα αυτή, υπενθυμίζουμε τη σημασία που έχει η διατήρηση ενός ασφαλούς και υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος. Το φετινό θέμα που ορίστηκε από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ) είναι: «Ένα ασφαλές και υγιές εργασιακό περιβάλλον είναι θεμελιώδης αρχή και δικαίωμα στην εργασία».
  H Σύμβαση για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, Αρ. 155 και το Προωθητικό Πλαίσιο για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, Αρ. 187 έχουν αναγνωριστεί ως θεμελιώδεις συμβάσεις.
  Το συνολικό κόστος των ατυχημάτων και ασθενειών ανέρχεται ετησίως στο 4% του
  ακαθάριστου παγκόσμιου προϊόντος.
  Αυτό σημαίνει ότι η Εργασία σκοτώνει πιο πολλούς ανθρώπους από ότι οι Πόλεμοι.
  Ένα ασφαλές και υγιές εργασιακό περιβάλλον περιλαμβάνει την πρόληψη των επαγγελματικών ατυχημάτων και ασθενειών, καθώς και την προαγωγή της σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας στην εργασία. Για να πετύχουμε αυτό, όλοι εμείς που εμπλεκόμαστε θα πρέπει να συμβάλουμε στη δημιουργία μιας νέας κουλτούρας υγείας και ασφάλειας.
  Οι Τεχνικοί ασφαλείας εργάζονται προς αυτή την κατεύθυνση με τις υποδείξεις, τις συμβουλές τους αλλά και την εκπαίδευση και την ενημέρωση τόσο των εργαζομένων όσο και των εργοδοτών σχετικά με τη νομοθεσία και τις πρακτικές που προάγουν την υγεία και την ασφάλεια.
  H πρόληψη, η εκπαίδευση και η έγκαιρη δράση μπορεί να λειτουργήσουν κατασταλτικά στη δημιουργία εργατικών ατυχημάτων.
Scroll to Top