ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία 2024 θα εορταστεί στις 28 Απριλίου 2024 με θέμα τους κινδύνους στην επαγγελματική υγεία που μπορεί να επιφέρει η κλιματική αλλαγή.

Ένας μεγάλος αριθμός εργαζομένων, που ανέρχεται σε περισσότερο από το 70 τοις εκατό του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού, είναι πιθανό να εκτεθεί σε κινδύνους για την υγεία που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή , σύμφωνα με νέα έκθεση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO).

Η έκθεση, Διασφάλιση της ασφάλειας και της υγείας στην εργασία σε ένα μεταβαλλόμενο κλίμα , λέει ότι η κλιματική αλλαγή έχει ήδη σοβαρές επιπτώσεις στην ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων σε όλες τις περιοχές του κόσμου.

Ο αντίκτυπος της κλιματικής αλλαγής στους εργαζόμενους υπερβαίνει κατά πολύ την έκθεση σε υπερβολική ζέστη,  δημιουργώντας ένα «κοκτέιλ κινδύνου», που οδηγεί σε μια σειρά επικίνδυνων συνθηκών για την υγεία όπως την θερμική καταπόνηση, την υπεριώδη ακτινοβολία, την ατμοσφαιρική ρύπανση, τα βιομηχανικά ατυχήματα μεγάλης έκτασης, τα ακραία καιρικά φαινόμενα, μια αύξηση των μεταδιδόμενων ασθενειών από φορείς όπως έντομα και την αυξημένη έκθεση σε χημικές ουσίες.

Η έκθεση σημειώνει ότι πολλές καταστάσεις υγείας των εργαζομένων έχουν συνδεθεί με την κλιματική αλλαγή, συμπεριλαμβανομένου του καρκίνου, των καρδιαγγειακών παθήσεων, των αναπνευστικών παθήσεων, της νεφρικής δυσλειτουργίας και των συνθηκών ψυχικής υγείας.

Η εργασία σε ασφαλές και υγιές περιβάλλον αναγνωρίζεται ως μία από τις θεμελιώδεις αρχές και δικαιώματα της ΔΟΕ στην εργασία.

ΠΗΓΗ: ΕΥΑ και κλιματική αλλάγή  

ILO

OI EΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 

Scroll to Top